S K O L E P O R T A L E N
www.RoyalMoss - 1814.no


Her kommer historiske opptegnelser fra Moss i gammel og ny tid.
Kultur - Samfunn - Humanitet
Nettstedet, i samarbeid med Kiwanis Club Moss - tilgjengelig høsten 2014.

E-post: royalmoss.1814@gmail.com
Web-redaktør Einar Clemet Solum
Webdesign utført av skoleelever i mediefag.

Norges konge - 1814

Mossekonvensjonen - en verdig - og humanitær kongelig bragd,
undertegnet i hovedkvarteret for den norske regjeringen i Konvensjonsgården i Moss,
14. august 1814.

Logoen i Mosse-postkortet symboliserer:

"Byporten" til Moss på Gamle Kongevei ved Moss Jernverk,
hvor Mossekonvensjonen ble undertegnet i 1814.

Over "Byporten" symboliseres "Vann-delet for elven Morsa" (til Moss Jernverk og
alle sagbrukene på nordsiden, og til møllene på sydsiden av Mosse-elven.
Byens industrisenter i mange hundre år.)

Mosse-postkortet "Hilsen fra Moss 2014" selges til inntekt for humanitære
prosjekter for barn og ungdom i nærmiljøet, med bistand
fra Kiwanis Club Moss - Org.nr. 913 101 197.